• Odd Pihlstrøm

Potetpakkerier frykter regnet gir råvarekrise

Omtrent alle vinterpotetene på Jæren står fortsatt ute. Både bønder og pakkerier trygler nå om væromslag.