Ingen vil høre alarmen

I Rogaland streiker nå alle ansatte organisert gjennom NAF i fem store vekterselskaper.