NSB gjør grep i vekterstreiken

NSB setter inn ekstra personale på nattlige lokaltogavganger i forbindelse med vekterstreiken.