Mopedist hentet av Sea Kingen

En 24 år gammel mopedist ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med lårbeinsbrudd etter en mopedulykke.