• Hans O. Torgersen

Kripos på plass

Gjør undersøkelser i huset mandag kveld.