• Partiet Rødt og ungdomskandidat, Truls Drageset Dydland (til høyre), mener Stavanger bør ta seg råd til å ha Småjobbsentralen åpen året rundt. Her sammen med partiets 1. kandidat i Stavanger, Sara Nuystad Mauland (midten), og Ingeborg Sanner.

- Vi trenger Småjobbsentralen hele året

Partiet Rødt ønsker at Småjobbsentralen skal være åpen hele året og er villig til å sette av pengene som trengs for å klare det.