NAF refser Ryfast-løsning

Det er ingen skam å snu, mener NAF og ber om at politikerne tar innover seg at planene for Ryfast og Eiganestunnelen vil være ødeleggende for kommende generasjoner.