• Hans E. H. Jacobsen

Fare for gress- og lyngbranner

Det er svært tørt i store deler av lavlandet i Rogaland. Bare en liten gnist kan være nok til før gammelt gress, visne blader, løv og lyng flammer opp og blir til svære gressbranner.