Grasrot-bistand brulegger bushen

Grasrot-hjelp fra rogalandske bonde-organisasjoner gir isolerte områder i Kamerun veier, bruer, brønner, skoler og økte avlinger. Nå får nye områder glede av bistanden.