• Lørdag formiddag var julebordet fremdeles ikke ryddet vekk i idrettens storstue i Sandnes. Anders Minge

Møtt av spy ved stavsprang-stativet

Idretten krever oppvask på flere måter etter et stort oljeserviceselskaps julebord i Sandneshallen.