Tvangsmulkt til container-firma er aktuelt

Fylkesmannen truer med tvangsmulkt dersom ikke Amdal Container Utleie får skikk på driften sin på Forus.