Til sykehus etter kollisjon

En person skadet i kollisjon i Storhaugtunnelen i Stavanger.