Bråkmaker (23) fengslet

Tatt for ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum.