• Njål Vadla, til venstre, og Frantz Olsen hedres. -

Kongelig heder til turentusiaster

To av Stavanger Turistforenings ivrigste støttespillere, Njål Vadla og Frantz Olsen, blir hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv.