Kreditorer verner om Classic Rock

Flere kreditorer inngår i disse dager nye avtaler med Classic Rock for 2009. Samtidig blir noe av gjelda ettergitt eller gjort om til gjenytelser.