• "Meldingen skal klargjøre mål og visjoner for utviklingen av universitetsbyen, og på det grunnlaget beskrive de særlige utfordringer som Stavanger har som vertsby for høyere kunnskapsinstitusjoner, " skriver Stavangers rådmann Inger Østensjø. Fredrik Refvem

Slik kan Stavanger bli bedre for studenter

Stavanger har mye å gå på som studentby, mener rådmannen som vil ha en egen universitetsmelding ferdig i løpet av neste år.