• Helsesjef Sveinung Fossdal i Strand kommune ønsker en egen utdelingsstasjon for LAR-pasienter. Tor Inge Jøssang

LAR-pasienter skaper frykt

Helsesjefen i Strand kommune ønsker en egen utdelingsstasjon for rusmisbrukere som får legemiddelassistert behandling .