Full fyr i bossdunk

Bossdunken som sto inntil en levegg i skolegården på Stangeland skole, smeltet helt sammen. Leveggen fikk også brannskader.