Elever og lærer i sikkerhet

De ni elevene og læreren fra Sauda videregående skole er reddet ned fra Dyreskanten i Sauda kommune hvor to av elevene falt ned en skrent.