Færre ledige lenge i Rogaland

Arbeidsmarkedet holder seg ganske stabilt i Rogaland, viser oktober-tallene.