• Ronny Hjertås

17-årig bilfører av veien

Den unge bilføreren kom uskadet fra ulykka, men kan vente seg en bot.