• Smittevernoverlege Max Jens Holm i Stavanger kommune setter i verk tiltak for å hindre videre spredning av tuberkolose.

Barnehageansatt innlagt med tuberkulose

En kvinne som tidligere jobbet ved en barnehage i Stavanger er innlagt på Stavanger Universitetssjukehus med tuberkulose.