Kjerag og Månafossen kan bli nasjonalpark

Et nytt forslag kan gjøre området rundt turistattraksjonen Kjerag til Rogalands første nasjonalpark. Men ordføreren i Forsand vender tommelen ned.

Andreas Persson fra Sverige er av mange som har besøkt Kjerag og vært ute på bolten med over 1000 meter ned til Lysefjorden.
 • Ola Fintland
  Ola Fintland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp) står i spissen for et nytt forslag som kan gjøre området rundt turistattraksjonen Kjerag i Forsand kommune til Rogalands første nasjonalpark. Det gjør Laugaland i kraft av sin rolle som styreleder for verneområdet Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR).

– Jeg vet at det har vært sterk motstand mot nasjonalparkstatus i flere kommuner. Det vi ser, er at verneområder som har nasjonalparkstatus får mer midler og «goodwill» fra staten. Derfor ønsker vi å utfordre kommunene på dette, sier Bjørn Laugaland.

Les også

Sherpaer skal bygge steinhytte ved Kjerag

Nå skal alle de elleve kommunene som inngår i SVR, si hva de mener om å endre verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark. For å gå videre med prosessen, krever det at de berørte kommunene sier ja.

Vernestyret har selv kommet opp med tre forslag til nye nasjonalparker. To av disse går inn i Rogaland.

 • En liten «turisme»-nasjonalpark på 50 kvadratkilometer ved Kjerag i Forsand.
 • En stor tradisjonell nasjonalpark på 780 kvadratkilometer i Njardarheim og Bykle, Hjelmeland og Suldal statsallmenning (Sirdal, Valle, Bykle, Hjelmeland og Suldal kommuner).

Motstand i Forsand

Kommunene kan også komme med egne forslag til hvilke områder som bør omdefineres til nasjonalpark. Tidligere har det vært diskusjon om nasjonalpark i området rundt Preikestolen etter at Naturvernforbundet lanserte forslaget i 2008. Et ja fra Strand var ikke nok så lenge Forsand og Hjelmeland sa nei. Frykten var at vern vil legge for sterke restriksjoner.

– Det er ingen hemmelighet at motstanden i Forsand har vært stor. Det høres forlokkende ut med en nasjonalpark, men det båndlegger området på en annen måte. Folk kommer for å oppleve Preikestolen og stå på steinen på Kjerag, og det endrer seg ikke om vi får nasjonalpark, sier Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H).

Les også

Bråstopp for Preikestolen nasjonalpark

Laugaland mener erfaringen fra andre steder viser at det vil være positivt for utviklingen av turisme med status som nasjonalpark. Siden områdene allerede har status som verneområder, mener han at det ikke vil være så stor forskjell om områdene blir nasjonalpark.

– Det vil være restriksjoner, men det er det i dag også, sier Laugaland.

Vurderingen fra styret for verneområdet er at status som nasjonalpark vil gi visse økonomiske og faglige fordeler, og at ulempene for brukerne vil være relativt begrenset siden det allerede er strenge verneregler i dag. Styret peker også på at reiselivsnæringen ser et potensial for økt verdiskapning knyttet til en nasjonalparkstatus.

Positiv varaordfører

Da Frafjordheiane ble vernet i 2003, var det stor skepsis fra grunneiere som fryktet strenge restriksjoner. Verneområdet i Frafjordheiane ligger i Gjesdal, Forsand og Sirdal. Varaordfører Henry Tendenes (H) i Gjesdal tror at en del av den samme skepsisen fortsatt vil være til stede, men har ikke opplevd verneområdet som noen stor hemsko og ser også fordeler med å få nasjonalpark i Gjesdal.

95.000 gikk turstien opp til Månafossen i Gjesdal i fjor.

– Jeg ser at potensialet for å videreutvikle turisme og friluftsliv kan være et pluss om vi får nasjonalpark. Men vi må være sikre på at det fortsatt blir tillatt med beitedyr. Det er viktig for å pleie landskapet og legge til rette for friluftsliv. Vi trenger hjelp av dyr for å holde vegetasjonen nede. Hvis ikke, gror det fort til, sier Tendenes.

Han er også styreleder i Jæren friluftsråd, som har restaurert det gamle våningshuset på fjellgården Mån i Gjesdal i nærheten av den kjente turistattraksjonen Månafossen med fall på 92 meter. Her bruker friluftsrådet helikopter for å frakte inn utstyr 2–3 ganger i året.

– Det vil vi fortsatt være avhengig av, sier Tendenes.

I fjor var det 95.000 personer som gikk på turstien opp til Månafossen. Dette området ligger ikke inne i de tre forslagene fra styret, men kommunene står fritt til å komme med andre forslag.

Rådmannen i Gjesdal mener at en en nasjonalpark vil kunne sette Gjesdal kommune enda mer på kartet i forhold til omdømme, reiseliv og næring. Det vil også kunne åpne for tilgang til mer tilskuddsmidler til å gjøre tiltak inne i Frafjordheiane.

Men rådmannen viser også til den tidligere skepsisen fra grunneiere og mener at kommunen må sette visse forutsetninger dersom Gjesdal kommune skal være positive til nasjonalpark:

 • En endring av verneform til nasjonalpark må ikke føre til strengere begrensninger enn hva som er i gjeldende forskrift.
 • Grunneier må tas med i dialog tidlig i prosessen
 • Heia skal fortsatt brukes til utmarksbeite for småfe og storfe.
 • Staten må bidra med økonomiske virkemidler for at Mån og andre innfartsårer blir rustet til økt turisme.
 • Sirdal og Forsand må også være positive til endring av verneform.
 • Kommunen må få god drahjelp av verneområdeforvaltere i SVR til verneprosessen.
Publisert:
 1. Nasjonalpark
 2. Forsand
 3. Bjørn Laugaland
 4. Kjerag
 5. Preikestolen

Mest lest akkurat nå

 1. Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss

 2. Her sto det en hytte. Så forsvant landskapet rundt, bit for bit. Nå får eieren ikke bygge den opp igjen

 3. Mange hoster. Slik finner du lettere ut hvilket luftveisvirus du er smittet av

 4. Mikal Stømne (24) gikk ned 84 kilo på egen hånd. Fem grep ble avgjørende.

 5. To tenåringer og den enes stefar tiltalt for grov kroppsskade

 6. Nå kutter flere skoler ned på leksene