• Fysisk aktivitet og helse velges av flest elever i ungdomsskolen. Dette bilde ble tatt da Kannik skole høsten 2013 startet dette i samarbeid med Viking FK og Stavanger Turistforening. Lars Idar Waage

Disse valgfagene vil flest ungdomsskoleelever ha

Fysisk aktivitet og helse er det valgfaget som er desidert mest populært blant ungdomsskoleelevene.