Ikke ny domprost før utpå nyåret

STAVANGER: Bjarte Våge, Kjell Nordstokke og Ola Hunsager nevnes som aktuelle navn til ny domprost i Stavanger. Embetet vil neppe bli besatt før utpå nyåret. Domprost Per Frick Høydals avgang 31. juni i år er kommet brått på. Få har navn klare på aktuelle etterfølgere.