U-skole eller barneskole?

I forslag til budsjett og utviklingsplan for skolene i Randaberg anbefales en ny barneskole i Sentrum Vest.