• Her er noe av det som er beslaglagt fra de tiltalte i hasj-saken. Kristian Jacobsen

Lang hasjdom prøves for lagmannsretten

Mandag vil de fire domfelte i Rogalands største hasjsak igjen benke seg på tiltalebenken. Gulating lagmannsrett har satt av tolv dager til ankebehandlingen.