Hatefulle kommentarar

Drosjesjåfør Saman i Stavanger fekk ein ubehageleg kveld på grunn av ein hatefull norsk nordmann