Dobler prisen på båtplasser

Båteiere med båtplass ved Hanabryggene mener det er rått at priseneblir over dobbelt så høye neste år.