Bussbillett koster minst 100 kroner

Minstetakst på nattbussene mellom Stavanger og Oslo skal være minst 100 kroner. Dette for å beskytte de lokale busselskapene.