Julebordgjester må skrive kontrakt

Folk som bestiller bord men ikke møter opp, er et problem irestaurantbransjen. Bindende kontrakter skal løse problemet.