Ja til Mån frå Fylkesmannen

FRAFJORD: Fylkesmannen vil likevel ikkje stoppa Jæren friluftsråd sine utbyggingsplanar på garden Mån, ovanfor Månafossen.Jæren friluftsråd kan dermed gå vidare med planane om å restaurera det gamle våningshuset og reisa eit nytt hus på grunnmurane etter løa på fjellgarden Mån.