Brune dunkar frå måndag

I neste veke startar utkøyringa av brune dunkar. Kommunen startar ved Stavanger-grensa på Lura og bevegar seg sørover.