• Elisabeth Oftedal bor i Oltedal og kollega Kåre Steinbru på Ålgård. De og rundt en tredjedel av kollegaene på Gilje Tre kjører daglig den rasutsatte strekningen langs Ragsvatnet. Pål Christensen

- Verre å kjøre langs Gloppedalsura

Nesten en tredjedel av de ansatte på trevarefabrikken Gilje Tre kjører daglig den rasutsatte strekningen mellom Oltedal og Gilja.