• Bomstasjoner Stavanger Nett.jpg

Stadig flere veier må stenges

Fem veier i Stavanger må etter alt å dømme stenges for å hindre kreative bilister å finne smutthull i den nye bomringen.