Fortsatt klienter etter ti år i Norge

Stavanger kommune hevder å kunne dokumentere at den norske flyktningpolitikken er feilslått. Mange flyktninger er fortsatt sosialklienter ti år etter at de kom til Norge.