Historisk grønn grense

Fylkespolitikerne vedtok i går en grense for vern av landbruksjord gjennom planen for byutvikling på Nord-Jæren.