Bompenger på riksvei 45

Får vegsjefen i Rogaland Tor Geir Espedal det som han vil, må det betales bompenger også i Gjesdal på riksvei 45 ved Øvstabø.