• Thor Magne Seland (H) mener kommunen kan få inn større grad av frivillighet for å unngå å svekke det sosiale livet til brukerne. Ove Heimsvik

- Frivillige bør bidra mer

Politikernes tale er klar: Pårørende og lag og organisasjoner bør bidra mer når kommunen skal spare 35 millioner innen 2016.