• Innen 2020 har dagens rundt 550 arbeidsplasser i Kviamarka trolig vokst til nærmere tusen. I forgrunnen Primas slakterianlegg, videre bakover Nortura Hå, Den Stolte Hane, Jæren og Miljøgartneriet. Til venstre skimtes Tine Meieriet Jæren. I øvre venstre del løper Jærbanen. Fredrik Refvem

Tusen arbeidsplasser kan gi egen togstopp

Når Kviamarka også får Norges største rødt kjøtt-anlegg vil industriklyngen omfatte nærmere tusen arbeidsplasser. Det øker mulighetene for en togperrong.