• Skal Den norske kyrkja få liturgi for vigsel eller forbønn for homofile par? Det er framleis usikkert om fleirtalet i kyrkjemøtet går for det eine eller det andre. Tore André Baardsen

Maratondebatt om homofile skal få kyrkjebryllup

Kanskje er homofili-debatten på Kyrkjemøtet tidenes lengste. Fem timar drøfta utsendingane om det skal lagast liturgi for forbøn eller vigsel for homofile par.