RPS vil stenga lukka post

Rogaland psykiatriske sjukehus vil stenga sengepost C2. Langtidspasientane skal tilbake til dei psykiatriske sentra ute i distriktet, men sentra er førebels ikkje klar til å ta imot dei.