Bondeopprør i morges

Frustrerte bønder aksjonerte tidleg i formiddag mot jordbruksoppgjeret ved liknings— kontoret i landets største husdyr - kommune Hå.