Minnestund på mottaket

Alle asylsøkarane på mottaket på Sand blir invitert på minnestund for 40-åirge Muhammed Serwani Seleem i dag. Det kom ein straum av blomar og helsingar til tilsette og bebuarar på mottaket i går.