Bedrageri-frifunnet

STAVANGER: Politiet mente at mannen haddesvindlet for millioner, men Stavanger byrett er ikke enig.Påtalemyndigheten tiltalte 32-åringen for grove bedragerier avforretninger og firma over hele Sør-Norge. Ved hjelp avrekvisisjoner fikk han ifølge politiet – utlevert varer ogtjenester for nærmere 2 millioner kroner, uten vilje eller evne tilå gjøre opp for seg.