Rapportene om oljetømming avgjørende

Statens forurensningstilsyn, SFT, venter på de siste rapportene som vil være avgjørende for hva som skal skje med 400 tonn tungolje som ennå befinner seg i tankene i «Green Ålesund».