Kommunal halebiting om p-plasser

Stavanger kommune krangler med Stavanger kommune om parkeringsplasser i havneområdet.