Politikere forsvarer helsekutt

En rekke politikere i formannskapet mener at innsparingene i helse— og sosialbudsjettet slett ikke er så dramatisk som det har vært gitt uttrykk for i mediene.