Karisma søker om bønnerop

Muslimenes søknader om offentlige bønnerop får konsekvenser. Nå søker Karisma Senter på Stokka å få rope ut sitt budskap.