Flere psykiatri-penger til Rogaland

Nesten halvparten av bevilgningene fra Staten til psykisk helsevern i fylkene sto ubrukt ved utgangen av 1999. Om lag 61 millioner kroner gikk til Rogaland.